Liên hệ

Nhà đầu tư có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0852075972, hoặc email: arrowcapitalvietnam@gmail.com

Để thanh toán hoặc ủng hộ chi phí hoạt động cho Arrow Capital Vietnam, nhà đầu tư có thể chuyển vào số tài khoản 36075972852 (ngân hàng TPB)