Dịch vụ

Chúng tôi tập trung mạnh vào dịch vụ cố vấn quản lý tài khoản đầu tư và Investment Trust. Với hiệu suất đầu tư cao của Arrow Capital Vietnam, chúng tôi tự tin sẽ mang lại lợi nhuận ROE (Return on Equity) cao hơn thị trường chung. Mức thấp nhất chúng tôi có thể đạt được là ROE 15% kỳ hạn 1 năm.

Với hiệu suất đầu tư tốt kèm với hệ thống phân tích dữ liệu số MacroMath Arrow Model do chính Arrow Capital Vietnam phát triển, chúng tôi tin rằng khi Arrow Capital Vietnam quản lý tài khoản đầu tư của quý khách sẽ mang lại lợi nhuận cũng như quản trị rủi ro tốt nhất.

Sau đây là biểu phí của Arrow Capital Vietnam: