Đầu tư cổ phiếu bất động sản

Hiện tại, các nhóm cổ phiếu bất động sản đã chiết khấu lớn sau nhịp giảm 15/4/2024, trung bình giảm 20% từ đỉnh.

Định giá P/B hiện tại cũng chiết khấu trung bình 20% từ đỉnh.

Đa số các cổ phiếu đều về vùng giá nền của cuối năm 2023.

Một số cổ phiếu đáng chú ý: PDR, DIG, KDH, NLG và DPG

Theo xác suất thống kê, các cổ phiếu như PDR và DIG đã về vùng chiết khấu rất tốt, cũng như đã hoàn thành nhịp điều chỉnh -15% từ ngày 15/4/2024. (các mốc tính xác suất chúng tôi lấy từ ngày 15-17/4/2024)

Như hình dưới đây, xác suất DIG chiết khấu -8% từ ngày 17/4/2024 là 34%. Nói cách khác, vùng chiết khấu chính xác là giá hiện tại, 26.x

PDR được chúng tôi lấy mốc từ 15/4/2024 thì chiết khấu khoảng -8% đến -15%, xác suất mỗi trường hợp rơi vào từ 25% đến 40%. Nói cách khác, giá hiện tại chính là vùng giảm tối đa mà dữ liệu cho thấy.

Dựa trên thông tin vừa cung cấp, cổ phiếu bất động sản nhìn chung đang rất rẻ và không còn quá nhiều rủi ro. Quý nhà đầu tư hãy sử dụng dữ liệu hợp lý để đưa ra quyết định đầu tư.