XÁC SUẤT HIỆU CHỈNH CỦA VNINDEX?

Dự đoán của MAM v1.2 về Vnindex

Hiện tại, Vnindex đã hoàn tất nhịp hiệu chỉnh để chuẩn bị cho đợt bức tốc vượt qua vùng 1300. Phiên ngày 19/3/2024 với chỉ số Volatility dao động cao đột biến 14.8, khoảng gấp 3.33 lần so với phiên trước đấy thể hiện dấu hiệu đảo chiều. Hay nói cách khác, Vnindex đã hoàn tất nhịp điều chỉnh sau đà tăng từ 1085.

Vnindex sẽ tăng đến đâu và sẽ tiếp tục điều chỉnh?

Theo xác suất thống kê của MAM v1.2, Vnindex sẽ tăng đến vùng 1360-1370 trước khi bước vào nhịp điều chỉnh lớn, dự đoán mức điều chỉnh giảm lý tưởng nhất sẽ vào mức -4%, khoảng 50 điểm và tình huống xấu nhất là -8% khoảng 120 điểm.

Xác suất cho từng trường hợp sẽ rơi vào mức khá thấp, 9.8% đến 12.2% và dự kiến nhịp điều chỉnh kéo dài không quá 50 phiên (con số mang tính chất tham khảo.)

Lưu ý: bài viết mang tính chất chia sẻ thông tin và dữ liệu phân tích được, và ACV dùng dữ liệu với chiến lược đầu tư riêng.

ACV sẽ không chịu trách nhiệm cho kết quả đầu tư của đọc giả.